#1322, nar. 1 kvetna 1889, zemr. 15 kvetna 1889

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 17; Vosi 1785-1925; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.92.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 17; Vosi 1785-1925; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.138.