#8857, nar. okolo r. 1818

Rodina: Anna Ludvikova nar. 25 zar 1819

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.5.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.82.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.94.
  4. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.106.