#10832, b. 16 January 1825

Family 1:

Family 2: Vaclav Havlicek b. c 1815

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.12.
  2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 46; Dobrany 1857-1933; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.170.
  3. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.125.
  4. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.149.
  5. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.162.
  6. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.180.
  7. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.192.