#1165

Family: Majdalena Dolejsova b. 21 Nov 1903

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.7.