#1233

Family: Frantisek Cepicky b. 14 Feb 1917

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.20.