#1304, b. 7 November 1884

Family: Petr Rasplicka

Citations

  1. Kniha oddani, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.90.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 19; Trebycinka 1897-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.13.
  3. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.21.