#1429, b. 11 August 1881, d. 28 January 1953

Family: Anna Slajsova b. 2 Nov 1878, d. 16 May 1954

Citations

  1. Kniha oddani, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.90.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 20; Koksin 1898-1925 a 1934-1936; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.27.
  3. Vera Florianova, "E-mail from Vera Florianova," e-mail to Josef Slajs, 19/06/2011.
  4. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.45.
  5. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.290.
  6. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.307.
  7. Kniha oddanych, sign. Svihov 24; Svihov 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.24.