#1449

Family: Frantisek Schleiss b. 23 Nov 1885

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.29.