#1451

Family: Marie Schleissova b. 31 Oct 1888

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.59.