#1699, b. 20 January 1825

Family: Anna Divisova b. c 1829

Citations

  1. Karel Slajs, Kronika rodu Slajsu - kmene hradistskeho (blovickeho), p.78.
  2. Karel Slajs, Kronika rodu Slajsu - kmene hradistskeho (blovickeho), p.79.