#1784

Family: Zdenka Legatova b. 24 Nov 1921

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.320.