#1823, b. 8 November 1887, d. 13 November 1887

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.24.
  2. Kniha zemrelych, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.106.