#1827

Family: Zdenka Cechova b. 11 Nov 1925

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.345.