#10921, b. 26 January 1847

Family: Katerina Kubesova b. 25 Dec 1848

Citations

 1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.112.
 2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 46; Dobrany 1857-1933; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.184.
 3. Kniha narozeni, sign. Dobrany 26; Dobrany 1870-1880; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.1.
 4. Kniha narozeni, sign. Dobrany 26; Dobrany 1870-1880; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.8.
 5. Kniha narozeni, sign. Dobrany 26; Dobrany 1870-1880; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.15.
 6. Kniha narozeni, sign. Dobrany 26; Dobrany 1870-1880; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.24.
 7. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.6.
 8. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.17.
 9. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.21.
 10. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.21.
 11. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.29.