#10946, b. 18 February 1861

Family: Anna Majerova b. 3 Oct 1863

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.184.
  2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 46; Dobrany 1857-1933; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.213.
  3. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.16.
  4. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.32.
  5. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.41.
  6. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.48.