#2057

Family: Frantisek Holy b. 15 Apr 1892

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.103.