#2393, b. 25 July 1946

Family 1: ? Zabelova b. 14 Sep 1944, d. 11 Sep 2010

Family 2: Nadezhda Nikolaevna Shumskaya b. 18 Aug 1951

Citations

  1. Interview, Olga A. Mekhrengina, 22/03/2004.
  2. Letter, Nadezhda N. Mekhrengina to Josef M. Slajs, 13/04/2004.