#2753, b. 1901, d. 1958

Family: Anna Savelevna Bobrovitskaya d. 1981

Citations

  1. Letter, Nadezhda N. Mekhrengina to Josef M. Slajs, 13/04/2004.