#3042, b. 2 November 1961

Family: Floyd Ernest Novotny b. 12 Nov 1958