#4415, b. circa 1780

Family: Majdalena Bozdechova b. c 1785

Citations

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Svihov 7; Svihov 1784-1868; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.75.