#4940, b. 17 February 1806

Family 1: Matthias Prettl b. c 1789, d. 17 Dec 1825

Family 2: Simon Vanek b. c 1805, d. 26 Aug 1842

Family 3: Tomas Hruska b. c 1815

Citations

 1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.91.
 2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.18.
 3. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
 4. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.11.
 5. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.45.
 6. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.
 7. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.55.
 8. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.69.
 9. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.
 10. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.109.
 11. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.118.
 12. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.122.
 13. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.93.
 14. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.96.