#6687

Family: Anna Fortova

Citations

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.253.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.264.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.274.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.311.