#9664, b. circa 1831

Family: Eva Mrazova b. 30 Nov 1836

Citations

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 27; 1855-1885; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.