Od malička jsem rád s nadšením naslouchal vyprávěním své babičky o dobách dávno minulých, o velké válce, jejím otci a jeho mlýně, babiččiných bratřích a sestrách. Na střední škole jsem se pokusil sepsat na papír všechny ty vzdálené příbuzné, ale brzy jsem se úplně ztratil, neboť rodiny bývaly tak velké...

Pak jsem se někdy v roce 1999 dozvěděl o genealogických databázích a to mi dalo nový počátek, počátek k organizovanému a metodickému hledání. Od té doby jsem strávil své veškeré dovolené po archívech, farách či jen cestováním po Čechách, hledaje nové vzdálené příbuzné. Setkal jsem se s mnoha zajímavými a krásnými lidmi, pobýval na místech, o nichž jsem nikdy předtím ani neslyšel a naslouchal příběhům o příbuzných dávno náš svět opustivších.

V létě roku 2000 se zrodila první verze těchto stránek. Setkala se s ohromným ohlasem a já brzy začal dostávat e-maily od Šlajsů a jiných spřízněných rodin z různých končin světa, zvláště pak z Čech, Slovenska, Spojených států a Švýcarska. Další a další neuvěřitelné příběhy přicházely a já je četl s nemenším nadšením než babiččiným vyprávěním.

Dnes je tato stránka sbírkou práce mnoha lidí, kteří věnovali svůj čas zkoumání svých kořenů a kteří se pak o své znalosti se mnou podělili. Nikdy bych tohoto nemohl dosáhnout sám a rád bych proto vyjádřil svůj dík alespoň několika z nich - panu Karlu Šlajsovi, paní Marii Ježkové, paní Kláře Šlajsové, paní Ivaně Škopkové z České republiky, paní Naděždě N. Mechreňginové z Ruska, panu Seppu Schleissovi ze Švýcarska, panu Jerrymu Lewisovi z Arizony, manželům Johnu a Nancy Slaisovým z Connecticutu, Deboře Brown z Connecticutu a Lindě Clubb z Kalifornie.

Dejte mi, prosím, vědět zajímáte-li se či jste-li spřízněni s některou větví tohoto rodu. Pošlete mi též své komentáře, stížnosti, oznamte nefungující odkazy.

Děkuji.

Josef Slajs
Londýn, 28 listopadu 2003