Erb rodu

První členové rodu přišli do českých zemí pravděpodobně někdy na konci 16.- počátku 17. století z Bavor či Horní Falce. Nejstarší známý zápis pochází z roku 1638, kdy panský polní mistr Adam Schleiss a jeho žena Ludmila křtili svého syna Michala v Klenové u Klatov.

Po bitvě na Bílé Hoře roku 1620, jež dala konec národním protestantským bouřím působilo na mnoha českých farách značné množství kněží s národností odlišnou od místního obyvatelstva. Jelikož byli často jedinými gramotnými osobami v okolí, měli tito kněží velký vliv na psaní původního příjmení - Schleiss. Při studiu starých církevích zápisů se setkáváme s psaním - Schleiss, Schleis, Schleisser, Schlaiss, Schlais, Schlaisna, Schlajs, Sslags a jinými. Dnes většina příslušníků tohoto rodu v České republice užívá jména Šlajs, Šlais nebo Šleis.

Rod Šlajsů byl rodem panských polních mistrů. Panští polní mistři byli odborníky v chovu ovcí a často na sebe brali i veterinární odpovědnosti. Polní mistři měli obvykle množství pomocníků na různých úrovních a patřila jim desetina ovcí na panství. Tato profese se dědila z pokolení na pokolení. Ovčáctví bylo v Čechách a na Moravě rozvinuto po staletí a bylo očividně velmi výdělečným povoláním a zdrojem bohatství místních komunit. Na začátku 18. století bylo v Čechách a na Moravě na 20 000 ovčáků. Vážnost této profese byla stvrzena, když roku 1704 císař Leopolda I. nařídil, že ovčáci mají být považováni za "počestné" a jejich děti smějí se každému řemeslu učit. V r.1709 byli ovčáci povýšeni na stav.

Po příchodu z Německa se rod rychle rozšířil na Domažlicku, Klatovsku, Plzeňsku a do dalších částí Čech.

Tato stránka obsahuje následující větve rodu Šlajsů setříděné podle místa a zakladatele :

Další rodiny Šlajsů na internetu :

  • Potomci Mathiase Schleisse - Paula Schleis sleduje své předky zpět do Maďarska roku 1770.
  • My Family Tree - Deborah Brown nachází svůj původ zpět k Matěji Schleissovi z Kamýku, Čechy (spřízněni s výše uvedeným Matějem Schleissem)

Spřízněné rody :