Statistika:

  • 15 343 osob
  • 20 364 jmen
  • 27 276událostí
  • 4 370 míst
  • 19 639 vztahů
  • 68 779 odkazů
  • 984 zdrojů
  • 2 145 fotografií

Webmaster:

  • E-mail: