#14, nar. 23 cervence 1927, zemr. okolo r. 2012

Rodina: Vaclav Vacik nar. 7 kve 1927, zemr. o 2012

Odkazy:

  1. Interview, Bozena Vacikova, 01/09/2000.