#207, nar. 6 kvetna 1875, zemr. 8 ledna 1945

Rodina: Johanna Maskova nar. 4 uno 1875

Odkazy:

  1. Letter, Venceslava Slajsova to Josef Slajs, 02/05/2000.
  2. Kniha narozeni, sign. Kydliny 12; Kydliny 12, Hostice, Hosticky, Mochtin 1849-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.51.
  3. Marie Duchkova - Jezkova, Kronika.
  4. Kniha narozeni, sign. Kydliny 12; Kydliny 12, Hostice, Hosticky, Mochtin 1849-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.95.
  5. Kniha narozeni, sign. Kydliny 12; Kydliny 12, Hostice, Hosticky, Mochtin 1849-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.