#41, nar. 21 cervence 1936

Rodina: Stefan Novotka

Odkazy:

  1. Interview, Klara Slajsova, 24/04/2000.
  2. Interview, Klara Slajsova, Mar. 2000.