#51, nar. 5 rijna 1942

Rodina: Oto Schvarc

Odkazy:

  1. Interview, Klara Slajsova, 24/04/2000.