#547, nar. 17 unora 1954
  • Narození*: 17 unora 19542
  • Príjmení po svadbe: Gabrielova2
  • Snatek*: Groom=Ivo Gabriel2

Rodina: Ivo Gabriel

Odkazy:

  1. Interview, Bozena Vacikova, 01/09/2000.
  2. Interview, Jirina Reinwartova, 07/09/2000.