#607, nar. 13 cervence 1887, zemr. 23 cervna 1955

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.371.
  2. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen.