#610, nar. 26 rijna 1856

Rodina: Vincenc Kraus nar. o 1857

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.94.
  3. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.24.
  4. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.333.
  5. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.355.