#675, nar. 9 cervence 1866, zemr. 2 brezna 1868

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.245.
  2. Kniha zemrelych, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.472.