#697, nar. 23 cervence 1855, zemr. 12 zari 1856

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.193.
  2. Kniha zemrelych, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.451.