#700, nar. 16 kvetna 1851, zemr. 10 cervence 1851

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen.
  2. Kniha narozeni, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.171.
  3. Kniha zemrelych, sign. Predslav 14; Predslav 1787-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.444.