#884, nar. 7 cervence 1850

Rodina: Frantisek Terl nar. o 1837

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.21.