#937, nar. 26 rijna 1856

Rodina: Marie Viktorova nar. o 1848

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.94.
  2. Kniha narozeni, sign. Kbel 19; 1846-1903; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.35.
  3. Kniha oddanych, sign. Kbel 19; 1846-1903; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.93.
  4. Kniha narozeni, sign. Kbel 19; 1846-1903; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.37.