#990, nar. 3 kvetna 1940, zemr. 5 dubna 1987

Rodina: Marie Bajerova nar. o 1944, zemr. o 1989

Odkazy:

  1. Interview, Marie Dolejsova, 06/09/2000.
  2. Interview, Marie Dolejsova, 17/06/2003.