#1047, nar. 14 unora 1831, zemr. 30 cervence 1917

Rodina: Marie Beranova nar. o 1836, zemr. 21 srp 1891

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.25.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 19; Trebycinka 1897-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.8.
  3. Kniha zemrelych, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.167.
  4. Kniha oddanych, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.113.
  5. Kniha narozeni, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.176.