#1099, nar. 14 kvetna 1872, zemr. 19 kvetna 1872

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, neznam file number; Otin 1830-1930; Sbirka matrik, Municipal Office at Mecin, p.176.
  2. Kniha zemrelych, neznam file number; Otin 1830-1930; Sbirka matrik, Municipal Office at Mecin, p.428.