#1152, nar. 18 kvetna 1899, zemr. 18 cervence 1899

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.3.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.1.