#1219, nar. 5 rijna 1906

Rodina: Josef Baloun nar. 30 kve 1903

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.10.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Svihov 1883-1937; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.353.