#1243, nar. 20 cervence 1900

Rodina: Josef Dolejs nar. 8 cervc 1892

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.22.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.23.