#1261, nar. 21 kvetna 1896, zemr. 10 cervence 1896

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.175.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.115.