#1262, nar. 8 kvetna 1895, zemr. 12 kvetna 1895

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.174.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 15; Trebycinka 1794-1895; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.173.