#1352, nar. 26 zari 1896

Rodina: Filemona Cervena nar. 2 dub 1897

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.2.
  2. Kniha narozeni, sign. Svihov 18; Kamyk 1896-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.21.