#1817

Rodina: Marie Maskova

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.79.
  2. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.16.