#10124, nar. okolo r. 1820

Rodina: Mathias Blaha nar. o 1799

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Loucim 19; 1811-1836; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.83.
  2. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Loucim 19; 1811-1836; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.129.