#10145, nar. 14 cervence 1854

Rodina: Vaclav Drozda nar. 8 cervc 1844

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 28; 1852-1884; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.31.